POROTHERM 38 SI

Przeznaczenie

Produkt przeznaczony do budowy zewnętrznych ścian jednowarstwowych bez docieplenia.