W swojej ofercie posiadamy rury i kształtki PCV od fi50 do fi600, odwodnienia liniowe oraz rury drenarskie.

Proponujemy:

Systemy zewnętrznej kanalizacji przeznaczone są do odprowadzania zarówno nieczystości komunalnych, przemysłowych, jak i wód deszczowych. Do produkcji tych systemów stosuje się niezmiękczony polichlorku winylu o wysokiej czystości z dodatkami technologicznymi i odpowiednim barwnikiem.

Systemy wewnętrznej kanalizacji  które mają szerokie zastosowanie w budownictwie ogólnym, zarówno w budownictwie jednorodzinnym, wielorodzinnym jak i przemysłowym.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków Purestation EP-6 to nowoczesne rozwiązanie problemu odprowadzenia ścieków bytowo-gospodarczych pochodzących z jednorodzinnego gospodarstwa domowego. Oczyszczanie ścieków odbywa się z zastosowaniem metody osadu czynnego.

 

rury_pcv_kowalewski_gorzow1

rury_pcv_kowalewski_gorzow2