Ściany z pustaków POROTHERM | Hurtownia Materiałów Budowlanych

Pod pojęciem „ściana jednowarstwowa” rozumieć należy ścianę, która składa się  tylko z jednej warstwy elementów murowych. Prz tym rozwiązaniu warstwa cegieł pełni zarówno funkcję konstrukcyjną, jak i  termoizolacyjną. Ściany te z  powodzeniem spełniają wymagania ochrony cieplnej stawiane przegrodom zewnętrznym w budynkach mieszkalnych. Ściany jednowarstwowe już od ponad 30 lat są znane i z powodzeniem stosowane w krajach Europy Zachodniej. Również w Polsce inwestorzy docenili zalety tego rozwiązania.

Ściana jednowarstwowa

Pod pojęciem „ściana jednowarstwowa” rozumieć należy ścianę, która składa się  tylko z jednej warstwy elementów murowych. Prz tym rozwiązaniu warstwa cegieł pełni zarówno funkcję konstrukcyjną, jak i  termoizolacyjną. Ściany te z  powodzeniem spełniają wymagania ochrony cieplnej stawiane przegrodom zewnętrznym w budynkach mieszkalnych. Ściany jednowarstwowe już od ponad 30 lat są znane i z powodzeniem stosowane w krajach Europy Zachodniej. Również w Polsce inwestorzy docenili zalety tego rozwiązania.

 

Ściana dwuwarstwowa

Ściana zewnętrzna z systemem docieplenia (materiał termoizolacyjny, kleje, kołki, siatki, tynki cienkowarstwowe) nazywana jest ścianą dwuwarstwową. Wewnętrzna warstwa z cegieł pełni w tym rozwiązaniu funkcję konstrukcyjną. Z kolei grubość warstwy docieplenia w  zdecydowanej mierze odpowiedzialna jest za parametry termiczne całej przegrody.

 

Ściana trójwarstwowa

Ściana zewnętrzna trójwarstwowa składa się z wewnętrznej warstwy konstrukcyjnej oraz zewnętrznej warstwy osłonowej z cegieł oraz z umieszczonej pomiędzy nimi warstwy izolacji termicznej (np. wełna mineralna lub styropian). Ten rodzaj konstrukcji od kilkudziesięciu lat należy w wielu krajach Europy do ważniejszych rozwiązań ścian zewnętrznych. Szczególnym rozwiązaniem ściany trójwarstwowej jest ściana szczelinowa tj. z wentylacyjną szczeliną powietrzną.

 

Ściana nośna/akustyczna

W systemie Porotherm ściany wewnętrzne nośne wykonać można z pustaków o trzech grubościach: 30, 25 i 18,8 cm. Produkowane są one w  dwóch klasach wytrzymałości 10 i 15, co daje możliwości optymalnego projektowania ścian.

Do wykonywania przegród o podwyższonych wymaganiach izolajności akustycznej można stosować pustak Porotherm 25 AKU, Porotherm 25/30 AKU oraz nowość w asortymencie – Porotherm 25/37.5 AKU - jedyny w Polsce pustak ceramiczny do budowy zarówno cichych jak i ciepłych, jednowarstwowych ścian wewnętrznych.

 

Ściana działowa / osłonowa

Z pustaków Porotherm wykonywać można zarówno ściany działowe, jak i osłonowe stanowiące zewnętrzną warstwę muru wielowarstwowego (np. szczelinowego). Wykorzystywane są także do obmurowywania wieńców. Mimo, że ściany z nich wykonane nie pełnią funkcji nośnej, są bardzo odporne na uderzenia. Duże rozmiary tych pustaków pozwalają na szybkie wznoszenie ścian - na 1 m2 potrzeba zaledwie 8 sztuk pustaków.

 

Źródło: